Obsah

Domy s pečovatelskou službou

Byty zvláštního určení jsou v majetku města, a to je pronajímá a spravuje. Označení „DPS“ je obecně vžité, nicméně bydlení v těchto budovách neznamená automaticky pobytovou sociální službu ani 24 hodinovou péči, jak sociální, tak zdravotní jako například v domově pro seniory. Pečovatelská služba pouze využívá prostory v těchto budovách, ale péče je služba terénní v domácnostech klientů, ať už se jedná o byty v budovách „DPS“ nebo byt/dům kdekoliv jinde.

Obyvatelé těchto bytů jsou nájemníky a platí pro ně stejná pravidla jako pro každý jiný smluvní nájemní vztah. Do bytů, není bez smlouvy o poskytování sociální služby a oficiálního předání klíčů, povolen vstup jakémukoliv pracovníkovi pečovatelské služby Kamenický Šenov. Veškerá péče musí být podložena smlouvou mezi pečovatelskou službou a klientem, naplánována a není možné kohokoliv nutit tuto péči využívat bez jeho souhlasu a návazných sociálních šetření.