Obsah

Popis fungování pečovatelské služby a bytů zvláštního určení města Kamenický Šenov

Typ: ostatní
Popis fungování pečovatelské služby a bytů zvláštního určení města Kamenický Šenov 1 Popis fungování pečovatelské služby a bytů zvláštního určení

Pečovatelská služba Kamenický Šenov je terénní  registrovaná sociální služba, která poskytuje své úkony na území města Kamenický Šenov a v okolních obcích. Jedná se o terénní službu, kde jsou úkony poskytovány v domácnostech klientů.

Byty zvláštního určení jsou v majetku města, a to je pronajímá a spravuje. Označení „DPS“ je obecně vžité, nicméně bydlení v těchto budovách neznamená automaticky pobytovou sociální službu ani 24 hodinovou péči, jak sociální, tak zdravotní jako například v domově pro seniory. Pečovatelská služba pouze využívá prostory v těchto budovách, ale péče je služba terénní v domácnostech klientů, ať už se jedná o byty v budovách „DPS“ nebo byt/dům kdekoliv jinde. Stejně tak v kanceláři vedoucího pečovatelské služby není zaručeno, že bude přítomen stále pracovník, jelikož sociální pracovník a vedoucí je také velmi často v terénu mezi uživateli

Obyvatelé těchto bytů jsou nájemníky a platí pro ně stejná pravidla jako pro každý jiný smluvní nájemní vztah. Do bytů, není bez smlouvy o poskytování sociální služby a oficiálního předání klíčů, povolen vstup jakémukoliv pracovníkovi Pečovatelské služby Kamenický Šenov. Veškerá péče musí být podložena smlouvou mezi pečovatelskou službou a klientem, naplánována a není možné kohokoliv nutit tuto péči využívat bez jeho souhlasu a návazných sociálních šetření.

(více informací)

Pečovatelská služba Kamenický Šenov

Náměstí T.G. Masaryka 1009, Kamenický Šenov

Tel.: 725 712 050, www.dpsks.cz


Vytvořeno: 12. 7. 2022
Poslední aktualizace: 12. 7. 2022 12:24
Autor: