Obsah

O nás

 • Organizační složka města Kamenický Šenov
 • Veřejný závazek pečovatelské služby města Kamenický Šenov
Motto

„Naučme se staré lidi spíše poslouchat, následovat je v jejich rytmu a na cestě, kterou nám ukazují, než podléhat obavám a touze dělat pro ně vše co nejdokonaleji…“

Poslání pečovatelské služby

Pečovatelská služba  poskytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci v takové míře, aby uživatelé mohli setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí, se zachováním vazeb na svou rodinu, přátelé a okolí.

Cílová skupina

Pečovatelská služba se poskytuje osobám se zdravotním  postižením,seniorům, osobám s chronickým onemocněním, osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s mentálním postižením,osobám se zrakovým postižením a rodinám s dětmi, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje na území města  Kamenický Šenov a okolních obcí.   

Zásady

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat základní zásady poskytování pečovatelské služby:

 • respektovat lidskou důstojnost a osobní svobodu klientů
 • individuální přistupovat ke každému klientovi
 • zachování mlčenlivosti o důvěrných sdělení klientů
 • přiměřená podpora vedoucí k zachování soběstačnosti
 • flexibilita při poskytování služeb
 • dodržování kvality poskytovaných služeb 
Cíle pečovatelské služby
 • poskytovat služby klientovi co nejdéle v jeho přirozeném domácím prostředí
 • poskytování přiměřené podpory klientovi vedoucí k jeho samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
 • pokud předchozí bod nelze v plné míře zajistit, tak alespoň zajištění důstojných životních podmínek
 • poskytovat kvalitní, odborné a bezpečné služby
 • uplatňovat individuální přístup ke každému klientovi    
Jaké služby poskytujeme :
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně ( např. pomoc při koupeli)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění ( např. dovážka obědů)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti ( např. nákupy, úklidy, pochůzky k lékařům, na poštu)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( doprovody )
 • fakultativní služby
Jak si požádat o pečovatelskou službu ?
 • osobně u vedoucího pečovatelské služby: Sviták Adam, DiS.
   na adrese: Nám. T.G.Masaryka 1009, Kamenický Šenov 
 • telefonicky 487 712 050  nebo 725 712 050          
 • e-mailem: dps-ks@kamenicky-senov.cz
 • prostřednictvím rodinného příslušníka nebo známého
 • prostřednictvím lékaře
Dostupnost služby

Pečovatelskou službu poskytujeme:

 • každý den, včetně svátků 6:30-19:00
 • služba je zajištěna: 1 vedoucí, 1 sociální pracovník a 7 kvalifikovaných pečovatelek

Doplňkové služby :

 • půjčovna kompenzačních pomůcek (např. vozíky, chodítka, berle)
 • k dispozici je půjčovna knih v budově DPS čp. 1009